đtcb;k18

  1. Chu_Hai_Nam

    [K18] Tổng kết buổi học 2 - 22/09/2018

    Chào các bạn trẻ :D:D:D Sau một buổi sáng mơ hồ, ắt hẳn các bạn đã hiểu thêm phần nào về thế giới nơi ta đang sinh sống . Sau này các bạn sẽ còn gặp lại chúng nó (tụ, trở , BJT ) nhiều và Mình mong là tụi nó sẽ là bạn đồng hành chứ không phải kẻ thù của các...
Top