python

  1. Ngô Văn Tuân

    [Signal processing with Python] Bài 1: WAV file

    Chào các bạn:1cool_byebye:, Trước khi nói về xử lý tín hiệu với python, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu cách mà tín hiệu, cụ thể ở đây là âm thanh được lưu trong máy tính của chúng ta như thế nào :gach? Tổng quan: Một file được lưu trong hard disk bao gồm metadata và data. Trong đó: Metadata là...
Top