Thông báo số 1

2death

Cố Vấn CLB
Staff member
1. Mail lớp c3
clb.lopc3@gmail.com

2. Nộp bài tập
Bài tập nộp trước 23h00 Thứ 4 hàng tuần qua mail clb.lopc3@gmail.com

3. Sửa bài tập
Bài tập sẽ được sửa trên forum sau thứ 4.
Tuy nhiên trước đó các bạn có thể trao đổi với nhau trên 4rum, trong mục Lớp C3

4. Tài liệu / bài giảng / sample code
post trong mục Chương trình học và tài liệu hoặc mục Lớp C3, tuỳ theo tính chất của tài liệu.

5. Chuẩn bị cho buổi học tiếp theo

Thông báo chuẩn bị cho buổi học tiếp theo cũng sẽ được post trong mục Lớp C3
Các bạn phải theo dõi và chuẩn bị đầy đủ.
 
Top