Flash and ram lpc1114

phongnh

Trứng gà
Mấy anh cho em hỏi trong ví dụ blinky(LPC11xx_SampleSoftware.104). Có 2 mode lựa chọn là debug và release
+Trong đó mode debug:nó config rom từ 0 và size 8000h ram từ 0x10001c00 size 0x400h

+Mode release:nó config rom từ 0x10000000 và size 0x1c00 ram từ 0x10001c00 size 0x400h

Sao nó lại config như vậy. Em nghĩ rom(flash) thì chương trình phải bắt đầu từ địa chỉ 0, và địa chỉ chương trình ngắt nó luôn nằm trong flash hay có thể nằm trong ram. Ah bữa anh Hải có nói cái file .map làm sao nó mới có em tìm hoài trong thư mục chẳng thấy:p
+Địa chỉ bộ nhớ:theo địa chỉ bộ nhớ thì nếu ta config rom 0x10000000 thì rõ ràng chương trình nằm toàn bộ trên ram thấy hơi kì kì như thế thì dùng flashmagic ghi flash nạp vào ram chứ không nạp vào flash.

:)cảm ơn mấy anh nhiều
 
Chương trình có thể được thực thi từ FLASH hoặc RAM, khi debug, nếu có JTAG, ta có thể nạp trực tiếp vào RAM mà chạy để cho FLASH sống được lâu hơn ( thực ra không cần vì con này không mắc, làm biết chừng nào cho hư ! ), khi release, tất nhiên chương trình phải được lưu lại, vì thế nó phải được nạp lên vùng FLASH. Khi debug không có JTAG , ta nên dùng đèn led và nút nhấn chống rung để biết chương trình chạy tới đâu và cho phép chạy tiếp tại các break point mềm hoặc tốt hơn là xuất ra uart. Ta không thể nạp lên RAM bằng FLASH MAGIC, nên chương trình sẽ phải được build hoàn toàn trên FLASH . Các bạn cố gắn qua khỏi vòng 1, vòng 2 board xpresso có JTAG hẳn hoi, debug thuận tiện hơn nhiều. Chúc thành công !
 
Top