Thắc mắc tạo thư viện trong CCS

huyphuc92

Trứng gà
Các bạn cho mình hỏi, muốn tạo thư viện cá nhân trong CCS thì làm như thế nào? Nếu có thư viện rồi thì add vào làm sao?

Mình có thư viện được chia sẻ, nhưng lúc add vào và biên dịch thì báo lỗi

Fatal error #1966: cannot open source file
 
Top