Hướng dẫn sử dụng thư viện UARTSTDIO ver0.1

41204393

Thành Viên PIF
Xin chào anh/chị và các bạn, mình có soạn 1 file hướng dẫn sử dụng thư viện UARTSTDIO. Mình cũng chưa sử dụng nhiều về thư viện này, chủ yếu là dịch thuật và khảo sát các hàm. Mong được sự góp ý của các anh/chị và các bạn.
Link tải ver0.1
P.S Bộ thư viện nằm ở thư mục .../TI/TivaWare_C.../utils. Ngoài ra các bạn khai báo thêm thư viện ustdlib nhé.
 

41204393

Thành Viên PIF
cập nhật ver0.2, bổ sung hàm UARTgets ở chế độ Unbuffered có thêm chức năng gửi lại những gì đã nhận như hàm Echo. Để tắt việc đó thì vào dòng 749.
 
Top