[C20] Chuẩn bị buổi 5: Altium

NKN_LX

Thành Viên PIF
:1cool_byebye::1cool_byebye:Chào các bạn mình lại lên rồi đây :1cool_byebye::1cool_byebye:
Tuần này chúng ta sẽ tiếp tục với bài UART.
Học xong ta lại học tiếp một phần quang trọng là thiết kế mạch in. Ta sẽ sử dụng phần mềm Altium 18.
Đề thi cuối khóa sẽ được thông báo vào buổi học tới, các bạn đi học đầy đủ nhé, nghe nói là phải chia nhóm nữa đó :6cool_boss::6cool_boss:
⌚⌚Thời gian: 14h - 9/11
Địa điểm: 109H6
Yêu cầu buổi học:
  • Thực tập lại bài tập về Interrupt và UART.
  • Cài đặt phần mêm Altium 18, link đính kèm.
  • Xem trước hướng dẫn sử dụng phần mềm, link đính kèm. Lưu ý video được thiết kế cho bản 17 nên một số chi tiết có thể khác nhưng cơ bản vẫn giữ nguyên.
Link
 
Top