Clip demo cuộc thi D.I.D. 2012

2death

Cố Vấn CLB
Staff member
Xem list clip demo tại:

D.I.D. 2012 Contest Playlist

Đây là phần clip demo các đội phải nộp từ 1/5 (4 ngày trước khi chấm giải), do đó đa phần các clip chưa thể hiện toàn bộ ý tưởng và kĩ thuật của sản phẩm.

Mọi bất ngờ vẫn còn ở phía trước.

Đón xem Chung kết - Chấm giải cuộc thi D.I.D. 2012 - 14h00 ngày 5/5/2012 - Tại Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh!
 

tranhieu_hcmut

Cố Vấn CLB
Staff member
Nhiều clip rất là nguy hiểm. xem xong chả biết là đội đó làm ra sản phẩm gì nữa =))
 

2death

Cố Vấn CLB
Staff member
Nhiều clip rất là nguy hiểm. xem xong chả biết là đội đó làm ra sản phẩm gì nữa =))
Chưa có mô tả, mà căn bản là mình cũng chưa hiểu đội đó làm gì =))
Mai mới biết :))
 

2death

Cố Vấn CLB
Staff member
Coi để mà biết đội mình có cơ đạt giải ko chứ =))
 
Top