About PIF

...sự đáp đền xứng đáng nhất đối với những người đã giúp đỡ mình chính là làm sao có thể giúp thêm nhiều người khác. “Pay it forward” là cách mà CLB hoạt động.

Hexacopter

Một thứ-gì-đó-bay-được vẫn luôn là một trong những đề tài hấp dẫn nhất đối với sinh viên.

PCB Design

Thiết kế mạch in (Printed Circuit Board) - kỹ năng đầu tiên cần phải biết, làm thế nào để bắt đầu?

Các khoá học miễn phí

Học lập trình vi điều khiển cơ bản với MSP430 LaunchPad, hãy theo dõi lịch mở lớp C17, dành cho sinh viên viên khoá 2017 - 2015 (10/2017)

About PIF

...sự đáp đền xứng đáng nhất đối với những người đã giúp đỡ mình chính là làm sao có thể giúp thêm nhiều người khác. “Pay it forward” là cách mà CLB hoạt động.
Một quả táo chia làm đôi, mỗi người sẽ còn một nửa. Nhưng tri thức được chia sẻ, nó sẽ được nhân đôi.
Cho đi để được nhận lại là một tư duy quen thuộc. Đó là một sự chờ đợi ích kỉ.
Pay it forward… Hãy sẻ chia điều gì đó cho 3 người, 3 người đó lại chia sẻ cho 9 người khác, 9 người đó lại chia sẻ cho những người tiếp nữa. Đến một lúc nào đó, cộng đồng sẽ nhận được điều ấy của bạn.
Pay it forward… Hãy nghĩ xem, bây giờ bạn đang cần gì, những người đi theo sau bạn cũng sẽ cần những điều đó. Những điều bạn gặp phải hôm nay, hãy cố gắng giải quyết tốt nhất và truyền ngọn đuốc lại cho những người đi sau để họ cùng đi với bạn.
Pay it forward… Sự khởi đầu luôn khó khăn. Hãy cùng đi với nhau, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ. Đến khi đủ lông đủ cánh, bạn sẽ tự bay được. Mỗi con đại bàng đều phải tập bay. Nóng vội luôn mang đến kết quả xấu. Sự thông minh không làm nên thiên tài.
Pay it forward… Không có việc gì chúng ta làm là vô ích. Một người không thể làm thay đổi thế giới, hãy chia sẻ ý tưởng của bạn, có thể mọi người sẽ đồng tình.
Pay it forward… Chúng tôi không sáng tạo ra câu nói đó, đó là một câu chuyện. Chúng tôi muốn sẻ chia đến bạn.

PIF Courses

PIF Courses
Các khoá học Miễn phí được mở thường kỳ cho sinh viên.

PIF Tutorial

PIF Tutorial
Tài liệu, hướng dẫn Thiết kế PCB, Lập trình các dòng MCU, Lập trình hướng đối tượng,...

PIF News-Events

PIF News-Events
Tin tức, sự kiện nổi bật của Câu lạc bộ Nghiên Cứu Khoa Học

PIF Contests

PIF Contests
Các cuộc thi PIF tổ chức dành cho sinh viên

Student Research

Student Research
Hội nghị Sinh viên Nghiên Cứu Khoa Học - Khoa Điện - Điện tử

PIFers' Stories

PIFers' Stories
Chuyện kể lúc nửa đêm, chuyện của PIFers, nhát gan xin chớ đọc :)