Tutorials

Chúng tôi thực hiện những tutorials này không nhằm vào mục đích nào mang tính thương mại, mà chỉ mong nó có thể giúp đỡ bạn, những người mới bắt đầu. Chúng tôi không phải là những người có nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Nhưng chúng tôi đã từng là người mới học và hiểu được bạn gặp phải những khó khăn gì. Hãy kiên nhẫn từ những bước đi đầu tiên.

Chúng tôi không đề tên tác giả. Ai làm ra nó không quan trọng. Quan trọng chính là người đang sử dụng nó và cách mà nó được dùng. Bạn có thể chỉnh sửa, thêm bớt, làm cho nó hoàn thiện hơn, rồi gửi nó đến những người đang cần.

Pay it forward …

I. Cơ bản: thiết kế – làm mạch

1. TUT OrCAD: Hướng dẫn sử dụng phần mềm OrCAD (Capture và Layout) thiết kế mạch nguyên lý (schematic) và mạch in (PCB).

2. TUT Altium Designer: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Altium Designer thiết kế mạch nguyên lý (schematic) và mạch in (PCB).

3. TUT Hướng dẫn thực hiện mạch in bằng phương pháp thủ công

II. Điện tử cơ bản

4. Loạt bài giới thiệu dụng cụ – linh kiện cho người mới bắt đầu (đang thực hiện)

5. Điện tử cơ bản dành cho sinh viên năm Nhất.

III. Vi điều khiển

6. TUT Lập trình căn bản với MSP430G2553 dùng CCS.

7. TUT Lập trình căn bản với PIC16F887 dùng HiTech PIC C.

8. TUT Lập trình với ARM Cortex M4 TM4C123G (TI).

9. TUT hướng dẫn Lập trình với ARM Cortex-M3 LPC1768 (NXP) (đang thực hiện)

10. TUT hướng dẫn  Lập trình ARM Cortex-M0 LPC1114 (NXP) (đang thực hiện)

IV. Lập trình hướng đối tượng

11. TUT Tạo Giao diện đồ hoạ người dùng – GUI với C#: Giao tiếp cổng COM với ngoại vi, Thu thập dữ liệu, vẽ đồ thị, …

12. TUT Các ứng dụng nâng cao với C#: TCP Sever, TCP Client, Web Service Local, Web Service Remote, AutoCad.

V. Theo chủ đề

A. Wireless

1. Hướng dẫn sử dụng thư viện simpliciTI cho module CC1101 với MCU TM4C123G

2. Hướng dẫn giao tiếp CC1101 với MCU TM4C123G

  • Phần 1 – AT Command (UART)
  • Phần 2 – SPI

B. Điện tử công suất

1. Mạch cầu H điều khiển động cơ DC / IR2184 / Tiva C TM4C123

Các tài liệu khác, các thông tin về các lớp học và trao đổi kiến thức, mời các bạn ghé thăm PIF forum.

Comments are closed.