ARM Cortex M4

Chúng tôi thực hiện những tutorials này không nhằm vào mục đích nào mang tính thương mại, mà chỉ mong nó có thể giúp đỡ bạn, những người mới bắt đầu. Chúng tôi không phải là những người có nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Nhưng chúng tôi đã từng là người mới học và hiểu được bạn gặp phải những khó khăn gì. Hãy kiên nhẫn từ những bước đi đầu tiên.

Chúng tôi không đề tên tác giả. Ai làm ra nó không quan trọng. Quan trọng chính là người đang sử dụng nó và cách mà nó được dùng. Bạn có thể chỉnh sửa, thêm bớt, làm cho nó hoàn thiện hơn, rồi gửi nó đến những người đang cần.

Pay it forward…

Tổng quát về video clip Tutorial ARM Cortex-M4

1. Vi điều khiển sử dụng trong tài liệu: TM4C123G của TI (Texas Instruments).

2. Trình biên dịch (IDE): CCS (Code Composer Studio).

3. KIT thực hành: TM4C123G Launchpad (hoặc có thể sử dụng KIT khác tương đương).

Cài đặt phần mềm

1. CCS: Tải các phiên bản mới nhất của CSS tại www.ti.com/tool/CCSTUDIO

Bài giảng, source code từ PIF

Bài 0: Các lưu ý khi sử dụng KIT, tránh hư hỏng.

Bài 1: Tổng quát về CCS và TivaWare

Bài 2: GPIO

Bài 3: Timer

Bài 4: PWM

Bài 5: SPI

Bài 6: UART

 

Comments are closed.